woensdag, juni 28


در فاصله سالهای 60 تا 63 من همدم، همرزم و هم زندانی کسانی بودم که تنها یک فکر در سر داشتند. آنهم بدون هیچ چشمداشتی. تنها فکرشان به ارمغان آوردن آزادی، عدالت و دموکراسی برای مردم ایران بود . تنها هدفشان ایجاد جامعه آزاد، برابر و برادر بود


بیش از 5 سال از بهترین دوران زندگیم را با عاشق ترین زندگان تاریخ میهنم در زندانهای مختلف کشور از زندانهای ایلام، کرمانشاه و ساحلی قم سپری نموده ام .در این 5 سال با افرادی آشنا شدم و یا از قبل آشنا بودم که بسان غنچه نوشکفته ای بر شاخسار سبز درختان در حال


اعتراض كتبي نمايندگان عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم به احمدي‌نژاد در خصوص قراردادهاي اخير سپاه
ايران ما - چند تن از نمايندگان عضو فراكسيون اقليت مجلس طي تذكري كتبي به رييس جمهور محمود احمدي‌نژاد درخصوص علت واگذاري قرارداد دوميليارد دلاري توسعه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي به قرارگاه خاتم انبيا سپاه پاسداران تذكر كتبي دادند. اين تذكر در جلسه علني روز گذشته درمجلس قرائت شد. محمدرضا تابش نماينده اردكان، حسين آفريده نماينده شيروان، ولي‌الله آذروش نماينده اردبيل، حسين اميري نماينده زرند، اسماعيل گرامي‌مقدم نماينده بجنورد و سيدعباس پاك‌نژاد نماينده يزد كه همگي عضو فراكسيون اقليت مجلس هستند خواستار بررسي چگونگي انعقاد قرارداد ياد شده و منابع تامين مالي آن شدند. در تذكر كتبي نمايندگان اقليت به رئيس‌جمهور آمده است: «علت واگذاري قرارداد 09/2 ميليارد دلاري توسعه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي با ترك تشريفات مناقصه به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا سپاه پاسداران چيست؟ آيا اين اقدام و همچنين اختصاص 2 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به قرارگاه خاتم قانوني است». در اين نامه ...


نامه سرگشاده زنان به رئیس قوه قضائیه

ما زنان درك می‎كنیم كه همسر آقای سید علی اكبر موسوی خوئینی به‎واسطه بازداشت ایشان در چه عذاب و نگرانی به‎سر می‎برند، ما نیز مانند خانواده‎ی محترم ایشان، نگران هستیم و عواطف ما نیز مانند همسر ایشان نسبت به بازداشت وی جریحه‎دار شده است. به‎ویژه آن‎كه ایشان صرفا برای حمایت معنوی از عدالت‎خواهی خواهران و مادران‎ هموطن‎اش در این تجمع قانونی و مسالمت‎آمیز حضور یافته بود.
جناب آقای شاهرودی، ما به عنوان زنان هم‎وطن‎تان از شما انتظار داریم كه هرچه سریعتر برای آزادی برادر و فرزند بی‎گناه‎مان، آقای سید علی اكبر موسوی خوئینی اقدام فرمایید تا ایشان به آغوش خانواده بازگردد و همسر و كودكان او و نیز جامعه‎ی زنان كشور از تشویش و رنج و نگرانی نجات یابند.
برنامه اکبر گنجي براي آزادي زندانيان
شيرين کريمي - اکبر گنجي در ميزگردي در صداي آلمان، خواستار آزادي هر چه سريع ترمهندس موسوي خوييني، رامين جهانبگلو و منصور اسانلو شد. وي در اين گفت و گو ضمن محکوم کردن اين بازداشت هاي خودسرانه، اعلام کرد: "اگر اين سه نفر در اسرع وقت آزاد نشوند، يک اعتصاب غذاي سراسري در جهان راه مي اندازيم."

maandag, juni 26


تعدادي از نويسندگان از درد آور بودن نگاه به اين گدشته سياه نوشتند و از اشكها يي گفتند كه همراه نگارش اين سطور ريخته شده
است. تعدادي گفتند كه مي نويسند و نامه ميفرستند اما از اين مهم و به همان دلائل ناتوان ماندند. برخي نيز با وجود دريافت متن فراخوان آنرا بي پاسخ گذاشتند. اين پروژه همچنان باز است و پذيراي متون جديد خواهد ماند.
باد مى بوئيدش ، برگِ خُشك لمسش مى كرد به ِمهر ، خاك مى بوسيدش وگوركنانِ كور دلِ كله تُهى ، مشغول
بعضی از خاله ها هم روانی شده بودند و دادو فرياد می کردند خيلی از خاله ها می رفتند ديگر برنمی گشتند خاله ها می رفتند و... خاله ها ... برنمی گشتند شورش چه شد؟ آيا آزاد شد
سرشار مهر گرم و دلاویز روشنی، با یادت ای عزیز سفر کرده قطره وار، بر دامن عقیقی هر صبح می چکم
در فاصله سالهای 60 تا 63 من همدم، همرزم و هم زندانی کسانی بودم که تنها یک فکر در سر داشتند. آنهم بدون هیچ چشمداشتی. تنها فکرشان به ارمغان آوردن آزادی، عدالت و دموکراسی برای مردم ایران بود . تنها هدفشان ایجاد جامعه آزاد، برابر و برادر بود
شعري از سروده هاي زندان در اولين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در سال 68 كه آقاي ايرج مصداقي در حافظه ثبت نموده است. 2006-06-25 کسی نبود و نبودی عروسان به حجله می رفتند میهمانان از خال رخ یار و شاعران شهر در کناره ی زندگی از گیسوان بافته ی نگار، قصه می گفتند
پس از يك سال در زندان انزلي بسر بردن به زندان رشت انتقال يافتم. در اينجا هم بخاطر نپذيرفتن خواستهاي آنها متحمل شكنجه هاي وحشتناكي شدم. بطوريكه ستون فقرات من آسيب ديد كه هنوز درد آن با من همراه است و در ادامه بمن گفتند به زندان چالوس انتقالت
قطب نماى تابستان 67 بما نشان ميدهد آنهايى كه با موشكهايشان داعيه آوردن آزادى و دمكراسى را دارند دروغگوهاى بيشرمى بيش نيستند ، ما بياد داريم همين دولتهاى امپرياليستى آمريكا و اروپا كه امروزه براى كشته شدن يك خبرنگار در ايران حس انسان دوستى شان گل ميكند در ان
او را سر سفره عقد گرفته بودند. اتهامات سوء سابقه و قاچاق ارز و...را با «اتهام» عضويت در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همراه كردند و به جوخه اعدام سپردندش. به سر مزار او رفتم و به آن نوشته خيره شده بودم كه كسي به من نزديك شد مردي حدود 30-35 ساله با ريش توپي، پرسيد«اين هم اعدام شده است» گفتم بله، پرسيد« به چه اتهامي اعدام كرده اند» گفتم به« اتهام سوء سابقه، به خاطر مبارزه با
که قديسان، لباس سياه مرگ پوشيده اند و حتی از سپيدی کفن هايشان می هراسند و نامشان بر سنگ گور ! ليک ، کشته آزادی را نه کفن خواهد ، نه گور ! پس بی کفن و دوش به دوش ياران هم پيمان در پس آن خاک تفتيده خفتند و نيايش عشق را تا به انتها و با خون نوشته اند! بنگر که حلقه آن طناب های
حکومت با استفاده از شنود مکالمه های تلفنی تمامی ی ارتباطات را زیر نظر داشت. هیچ کس اما نمی دانست که حکومت این تکنیک را خریداری کرده است. این تکنیک را چگونه خریداری کردند؟ زمانی که سربازان بی دفاع در جبهه ها گوشت دم توپ بودند رژیم برای ی استحکام خود دستگاه های
از بین بردن کامل دست آوردهای انقلاب شکوهمند و مردمی 57 و هموار کردن راه خونین بازگشت امپریالیستها و انحصارات بین
المللی و غارت و چپاول و به حراج گذاشتن هستی مردم ، احتیاج به پیش زمینه های ضروری داشت ، که نابودی فیزیکی زندانیان سیاسی ، از جمله
خمینی سرانجام درسال 67 بعد از سرکشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه صلح با عراق به زندانها روی آورد و انتقام شکست مفتضحانه جنگ هشت ساله را از زندانیان دربند گرفت. رژیم به " پاکسازی" زندانها دست زدوچنان جنایتی آفرید که تاریخ کمتر به خود دیده است. درتابستان سال
این طایفه مرتجع و فاسد برای برسر قدرت ماندن و چاپیدن هرچه بیشتر اموال مردم ایران حاضر به هرجنایتی هستند و برایشان فرقی
نمیکند که این ماندن به چه بهایی برای مردم ایران تمام شود. مجاهدین و مبارزینی که طی سالهای 60 تا 67 جلوی جوخه های اعدام عوامل
هر وقت که به خاطراتم فکر میکنم. یک اسم کوچک ولی پرطنین در آن پررنگ میشود. زهرا المیر. دلم میخواهد بیشتر در مورد اوبدانم. در مورد خانواده اش، در مورد زندگیش، در مورد علایقش، آرزوهایش، اینکه قبل از درگیر شدن در دنیای پرهیاهوی بعد از سال 57 چگونه
خیلی از بچه ها شاهد بردن لادن از سلول توسط حجت الاسلام ابجد بودند،لادن را بعد از اون تجاوز دیگر کسی ندید ولی چند نفر از انفرادی ها گفته بودند که چندین روز لادن در انفرادی از درد فریاد میکشیده و با ناخنهایش زمین ها را میکنده، لادن 16 سال بیشتر نداشت و پارگی واژن و
در فردای اعدام تنها پسرش آن چنان شکسته و پير شد که ديگر زندگی برای او ثمری نداشت؛ اما او به خاطر ادامه حيات خانواده و روزی که عدالت گسترده شود؛ سکوت اختيار کرد اما پايداری این سکوت تا کی دوام خواهد آورد

اين دادگاه ها می بايد واقعی بوده و اگر مجرمين حاضر به حضور در دادگاه نشدند، حکم در غياب آنها صادر گشته و اقدام به شناسايی
اشان گردد. سپس حکم دادگاه تحويلشان داده شده و چنانچه باز هم نيامدند، دستگير شوند. در حال حاضر، کردستان عراق محل مناسبی برای

بیش از 5 سال از بهترین دوران زندگیم را با عاشق ترین زندگان تاریخ میهنم در زندانهای مختلف کشور از زندانهای ایلام، کرمانشاه
و ساحلی قم سپری نموده ام .در این 5 سال با افرادی آشنا شدم و یا از قبل آشنا بودم که بسان غنچه نوشکفته ای بر شاخسار سبز درختان در حال
ديگر، حرفی نزدم. به آسمان نگاه کردم. انگار دنبال چيزی می گشتم؛ چيزی که شايد کمکم کند؛ که مرهمی بر آن همه درد باشد. آسمان، ابری بود؛ مثل هميشه. بغضم ترکيد؛ از جا بلند شدم و راه افتادم. راهی که هنوز تا منزل، فاصله دارد. اما راهی پر ستاره
جنايات خفاشان خون آشام رژيم اسلامی عليه زندانيان سياسی از چنان ابعاد گسترده ای برخوردار است که هيچ ترفند مذبوحانه ای ، هيچ تحريف- وارونه گری- سکوت- سرکوب و امحای آثار جرم قادر به محو آن از اذهان نخواهد گشت . حتی اگر صدها و هزاران بار سنگ قبر
آیا در روز رهایی ایران تنها سران جمهوری اسلامی هستند که باید در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند وایا دولت هایی که در رشد این حکومت فاسد سهیم شدند ویا سازمانهای سیاسی که مشوق این جانیا ن بودند. شریک جرم این رژیم نیستند؟ برتولت برشت در سخنرانی اش
من شاهد كودكانی بودم كه نظاره گر تحمل شكنجه والدین خود بوده اند. من شاهد كودكانی بوده ام كه نظاره گر اجساد اویزان والدین خود از جراثقالها بوده اند. این قصه درد اوری استكه حتی هم اكنون هم همه روزه در تهران و دیگر شهرهای ایران بكرات تكرار میگردد
در اين مقطع زماني اولين زندانياني كه از سازمانهاي چپ شبانه و براي اعدام منتقل كردند، صدرالدين تاجمير رياحي از مسئولين اتحاديه كمونيستها در اصفهان و علي اكبر سعيدي از سهند بودند. صدرالدين آنطور كه همسلولي هايش ميگفتند در زير بازجوئي متحمل شديد ترين و وحشيانه ترين

zaterdag, juni 24


مجید تولائی
در ایران ما، تأكید مطلقگرایانه بر نقش استبداد حكومت ها، مناسبات استبدادی، فرهنگ مستبدپرور و سلطهی ساختارهای مقوّم و مشدّد استبداد (به عنوان اصلی ترین عامل بیرونی و دشمن خارجی) از جانب جماعت كثیری از احزاب و سازمانها و فعالانی كه مبارزه با استبداد اصلی ترین آماج پیكار سیاسیشان بوده است، زمانی كه شرنگ یك شكست و یك تجربه ی عقیم و ناموفق سیاسی، تلخكامی به بار آورده است، موّجه ترین محمل و توجیه به شمار می رود برای سرپوشگذاری روی ضعف ها، خامی ها، كجخیالی ها و توهّم ها و بدفهمی ها و خطا رفتن هایی كه می بایست منشأ آن قبل از هرچیز و هركجا در درون انگارها و پندارها و منش و خُلقیات خویش، جست وجو شود


گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از اقدام دولت کانادا که در ٢١ ژوئن حضور سعید مرتضوی دادستان تهران در نشست بازگشایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم کرد، اعلام می کند. گزارشگران بدون مرز از وزیر امور خارجه ی دولت کانادا پتر مک کی می خواهد که در این باره از رئیس شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر خواهان توضیحی روشن و فوری شود


گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از اقدام دولت کانادا که در ٢١ ژوئن حضور سعید مرتضوی دادستان تهران در نشست بازگشایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم کرد، اعلام می کند. گزارشگران بدون مرز از وزیر امور خارجه ی دولت کانادا پتر مک کی می خواهد که در این باره از رئیس شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر خواهان توضیحی روشن و فوری شوددولت کانادا از دولت آلمان خواسته است تا سعيد مرتضوی، دادستان تهران را در صورت ورود به اين کشور بازداشت تا وی به اتهام جنايت عليه بشريت محاکمه شود. سعيد مرتضوی به اتفاق جمال کريمی راد، وزيردادگستری ايران به نمايندگی از اين کشور در نشست افتتاحيه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در شهر ژنو سوئيس تشکيل شده است شرکت دارد و ممکن است در راه بازگشت به ايران در کشور آلمان نيز توقف داشته باشد. دولت کانادا سعيد مرتضوی را متهم می کند که در مرگ مشکوک زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ايرانی تبعه کانادا که سه سال پيش در زندان اوين تهران جان خود را از دست داد دست داشته است.
سازمان دیده بان حقوق بشرامروز
حضور متهم به شکنجه، در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل
" ایران به جای اینکه مرتضوی را به دستان عدالت بسپرد به ژنو آورده است. این تصمیم مرتضوی را تبدیل میکند به سمبل مصونیت فراگیری که برای مقامات متهم به نقض حقوق بشر درایران وجود دارد.
سازمان دیده بان حقوق بشر از ایران می خواهد که مرتضوی را به خصوص در مورد موضوع شکنجه مورد بازخواست قرار دهد واز کاربرکنار کند. اعضای شرکت کننده دولت ها درجلسه شورای حقوق بشر نیز باید خواستار برکناری او از شورای ایران شوند وهمچنین مادامی که مرتضوی در هیات ایرانی حضور دارد باید ازملاقات با هیات ایرانی خودداری کنند.


خشونت رفتاری است اکتسابی و اجتماعی- فرهنگی و نه رفتاری ذاتی و زیست شناختی. بر این پایه برای شناخت دقیق و عمیق خشونت باید به یافته های جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی اتکا کرد و نه روانشناسی فردی

woensdag, juni 21


اکبر گنجي
مريم کاشانی - اکبر گنجي در پاريس اعلام کرد به اعتقاد وي دولت جمهوري اسلامي، ناقض حقوق بشر است. وي همچنين گفت: "در ايران هيچ اجماعي در زمينه پرونده هسته اي وجود ندارد و آنچه در زمينه ملي بودن اين مسئله مطرح مي شود، يک تبليغ ايدئولوژيک بيش نيست."

عکس های دیدنی از ایران


جمع آوري امضا براي حمایت از زنان دستگیر شده در تجمع 22 خرداد ادامه دارد

حمايت ادامه دارد

dinsdag, juni 20
جغرافيای سياسی فوتبال
فوتبال از اين جهت وسيله‌ای مفيد است كه می‌تواند مواجهه‌های به لحاظ نمادين محدود شده را بدون در برداشتن
مخاطرات سياسی بزرگتر به راه اندازد


زهراخانم‌های آن روز، به شکل زنان پليس امروز درآمده‌اند و باتوم بدست، با ظاهر رسمی و مدرن ، در كار رساندن شعارِ عدل و
مهر اسلامی خود به گوش جهانیان‌اند
اما، دیدیم و جهانیان نیز می‌بینند که چگونه آن زنِ، انگشت نشانه‌ی خود را به چهره‌ی افسر عالیرتبه آن نظام پلیسی- اسلامی جسورانه بلند کرده و با قامتی به شایستگیِ زن ایرانی ایستاده است. اینان، فرزندانِ آن زنان خستگی ناپذیرند. شاید در پی سالیان عمر این نظام نامردمی، از چماق و رنگ و چاقو و شلاق و زندان و سوسک و موش ... فرار کرده باشیم، بترسیم، بگریم که طبیعت جان است. اما با نیروی منطقِ و ایمان راسخ‌مان به خرد انسانی و حق و حقوق شناخته شده‌مان در جهان امروز، هرگز زیر بارِ تحميل فرهنگ و قوانین زور با روش‌های تفهیمی چماق و چماقداری نرفته و به قوانینِ ظالمانه و غیر انسانی سنتی- اسلامی حتی با به بازی گرفتن وجود زنان در برابر زنان، گردن نمی‌نهیم که این بازی‌ها در تاریخ دیکتاتوری‌های دنیا تکراریست.مهدی شیرزاد
روز شنبه نخستین روز امتحاناتم بود. وقتی روی " صندلی امتحان " نشستم، ناخودآگاه به یاد یاشار قاجار و عابد توان چه، افتادم. دو دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک که فکر کنم نزدیک سه هفته است در بازداشتند. حدس زدم دانشجویان پلی تکنیک احتمالاً در سالن امتحان
به راستی از این تن رنجور و نحیف تحکیم و انجمن های اسلامی چه مانده که آقایان ول کن معامله نیستند؟ فرض کنیم به رغم 9 سال شیطنت و دخالت و از نفس انداختن انجمن های اسلامی، آنها را یک به یک تصاحب کردید؛ واقعاً گمان می کنید مشکلات شما، لااقل در دانشگاه ها حل می شود؟ به پیر، به پیغمبر این ره که می روید به ترکستان است! با دانشجو و دانشگاه و جامعه و آدمیزاد آمرانه و دستوری، با بند وکتک، نمی توان برخورد کرد. نه دانشگاه پادگان است، نه دانشجو گوش به فرمان!

با درود

باز هم دلم گرفت


* در تاریخ میخواندم
- آخرین پادشاه ساسانی به دست آسیابان کشته شد
- بابک خرم دین در آذربایجان شکست خورد
- دو خط پایین تر مازیار در طبرستان شکست را پذیرا شد
- در همان اطراف یقوب لیث صفار در سیستان شکست خورد او جوانمرد بود مردانه بود مردانه جنگید و - مردانه رفت . مانند همه مبارزان ایرانی .
- ابومسلم خراسانی وقتی جان باخت که حیله را در برابر خود دید
خدایا من اگر تاریخ کشورم را بخوانم از غم دیوانه میشوم
کشوری که مهد عدل و داد بود اکنون مهد بی عدالتی هاست
مگر کوروش به هنگام مرگ نگفت مرا در تابوت نگزارید تا اجزای بدنم خاک ایران را تشکیل دهد
کجاست آن خاک آریا . کجا هستند فرزندان کاوه کجاست ایرانم
به دنبال ایران تا کجا آواره باشم .
خیلی درد که تو خاک خودت بیگانه باشی
وقتی خوب فکر میکنم میبینم نه باباک خرم دین شکست خورد نه مازیار و نه یعقوب لیث و نه .....
همه آنها به سهم خود در سرنوشت ایران تاثیر گذاشتن بیشتر از آنچه که من و تو فکر کنیم
ولی سئوالی دردناک به سراغم آمده که من و تو چقدر در سرنوشت ایران تاثیر گذاشتیم
اگر با خودمون صادق باشیم
و به این اصل رسیده باشیم که با استبداد دینی دیگر نمیشود به صورت کلاسیک مبارزه کرد
می فهمیم من و تو هیچ تاثیری در سرنوشت ایران نگذاشتیم
پس در حقیقت من و تو شکست خورده واقعی هستیمحرف آخر
هم وطنم ... پاره تنم !!
تو هر که هستی هر چه که باشی و هر خدایی که داشته باشی و هر مقدساتی که داشته باشی وضعیت
من و تو از این بهتر نمی شود تا زمانی که من و تو خودمان فارق از خدایانمان به فکر ایران باشیم

هموطن مهربان ایرانی دیگر من و تو زمانی نداریم
تا در سرنوشت کشورمان تاثیر بگذاریم پس بیاییم تا زمان داریم ما هم سهیم باشیم در سرنوشت کشورمان

http://www.moobarez.blogfa.com/

zondag, juni 18
کمیته تحقیق و پژوهش خانه کودک شوش محل فعالیت کودکان کار را در کارگاههای اطراف بازار شناسایی کرده‌ بود که قرار بود آن روز در اقدامی نمادین در راستای جذب این کودکان به خانه کودک شوش و برخورداری از خدمات این مرکز به محل کار آنها برویم و با اهدای گل از آنها برای حضور در اردوی جمعه دعوت ‌کنیم

خبرگزاری دانشجویان ایرانخودسوزی‌ در بین‌ زنان‌ حالت‌ اپیدمیک‌ پیدا کرده‌ است‌. وقتی‌ چند زن‌ این‌ کار را کردند و دیگران‌ بازتاب‌ آن‌ را در میان‌ اطرافیان‌ دیدند آنها که‌ قصد خودکشی‌ دارند، بدون‌ تامل‌ همین‌ کار را انجام‌ می‌دهند. در واقع‌ حالت‌ وحشتناک‌ و انزجارآوری‌ که‌ خودسوزی‌ بر جای‌ می‌گذارد، شاید به‌ نوعی‌ نشانه‌ مظلومیت‌ زنانی‌ باشد که‌ اقدام‌ به‌ خودسوزی‌ کرده‌اند یعنی‌ آنها با این‌ کار خواسته‌اند بی‌دفاعی‌، درماندگی‌ و مظلومیت‌ خود را به‌ رخ‌ کشیده‌ و کسانی‌ را که‌ باعث‌ این‌ کار شده‌اند، محکوم‌ کنند

الهه فراهانی

vrijdag, juni 16


دکتر گلمراد مرادی
سخنی در رابطه با سرکوب تظاهرات زنان در میدان ۷ تیر و پیشینه آن


پیشرفت هر اجتماعی به رشد فرهنگی زنان آن اجتماع بستگی داشته و دارد. یعنی فرهنگ مردمی پیشرفت می‌کند که زنان در پرورش پدیده‌های اجتماعی با مردان هم‌اندیشی داشته باشند. به زبانی دیگر پیشرفت فرهنگی بدون هم‌اندیشی زنان بسیار آهسته و دشوار است
مردو آناهید


donderdag, juni 15

پلیس زن در سرکوب زن مبارز ایرانی


هشدار اقتصاددانان

تامين اهداف بلندمدت توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مشخصاً تعميق و اجراى عدالت اجتماعى مستلزم رشد و رونق اقتصادى، توسعه فرصت‌هاى شغلى و افزايش درآمد گروه‌هاى نيازمند اجتماعى با مشاركت در توليد است. متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته حاكى از همسويى با اين اصول مسلم نيست. بسيارى از استادان و آگاهان اقتصادى كشور سياست‌هاى دولت نهم را مغاير با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهى می‌دانند


كانون نويسندگان ايران خواستار ازادی فوری و بي قيد و شرط نويسندگان، روزنامه نگاران و دستگيرشدگان آذربايجان و ديگر نقاط كشور و همچنين دو عضو مطبوعات است
كانون نويسندگان ايران ضمن ابراز نگرانی از سركوب دانشجويان، به ويژه به خاطر تصميم هاي تعصب آميز و وهن آور عليه دگرانديشان، خواستار آزادي همة آنان و رفع موانع آزادي انديشه و بيان و قلم و به خصوص رفع توقيف رسانه ها و نشريات دانشجويی است كانون نويسندگان ايران در نهايت نگرانی از تشديد سركوب و فشار كه امنيت فردي و اجتماعی همة مردم را هر چه بیشتر به مخاطره می اندازد، خواهان: آزادی فوری همة دستگيرشدگان، رفع موانع آزادی انديشه و بيان برای همة مردم ايران و محو سانسور كتاب و مطبوعات و آثار هنری است

عبدالستار دوشوكي: توضيح در مورد نامه هاي مندرجه در سايت هاي خبري / همراه با توضيح سايت گزارشگران 2006-06-14

گزارش تصويري كامل كسوف: از تجمع زنان و سركوب زنان توسط نيروهاي امنيتي

گزارشهائی از سرکوب گسترده زنان

woensdag, juni 14

قطعنامه پایانی تجمع ۲۲ خرداد زنان
• تظاهرات زنان برای لغو قوانین تبعیض آمیز در روز دوشنبه ۲۲ خرداد در تهران با خشونت توسط نیروهای انتظامی سرکوب شد. به همین جهت قطعنامه ای که قرار بود در پایان اجتماع اعتراضی زنان خوانده شود، خوانده نشد. این قطعنامه روز سه شنبه منتشر شد و در آن بر خواست های زیر تاکید شده است: حق برابر طلاق با مردان، ممنوعیت تعدد زوجات، حقوق برابر در ازدواج، حق حضانت به‎طور مساوی، افزایش سن کیفری دختران و پسران به ۱۸ سال،حق شهادت برابر زنان با مردان، الغای "قراردادهای موقت کار"

نیک آهنگ کوثر


نگاهي به پديده زنا با محارم
پرونده تجاوز خانگي
شهرام رفيع زاده
اگر چه در سال هاي اخير هيچ آماري در ارتباط با افزايش زناي با محارم در کشور منتشر نشده، اما روزنامه رسالت به نقل از رييس انجمن آسيب هاي اجتماعي از تشکيل 5200 پرونده قضايي در کشور در مورد رابطه جنسي برادر با خواهر و پدر با دختر خبر داده است

dinsdag, juni 13در تجمع اعتراضى زنان در ميدان هفت تير 60نفر بازداشت شدند
سركوب اعتراض مسالمت آميز

گروه خبر : تجمع زنان در ميدان هفت تير به شدت از سوي نيروهاي گارد ويژه و نيروهاي امنيتي سركوب شد و بيش از 60 نفر از تجمع كنندگان را نيز بازداشت كردند. به گزارش ادوار نيوز از ميدان هفت تير تهران نيروهاي انتظامي كه درميان آنان افسران پليس زن با مانتوهاي سبز رنگ و مجهز به باتوم و گاز اشك آور ديده مي شد با حمله به تجمع كنندگان سعي در پراكنده كردن آنها داشتند . تجمع اعتراض آميز زنان ايراني دراعتراض به قوانين زن ستيز عصر ديروز پيرو اطلاع قبلي جمع كثيري از فعالان حقوق بشر با حضورنیروهای امنیتی صبح دوشنبه پیش از آغاز تجمع با هجوم به منزل شهلا انتصاری از فعلان حقوق زنان اقدام به بازداشت وی کرده اند که خبری از وضعیت ایشان در دسترس نیست. در آخرین اقدام از سلسله برخوردهای نیروهای امنیتی با فعالان حقوق زنان برگزارکننده برنامه، در ساعات پایانی امشب و پس از اتمام تجمع نیروهای امنیتی با حمله به منزل این فعالان ازجمله نوشین احمدی خراسانی،شهلا انتصاری، پروین اردلان و... اقدام به تفتیش نیز تخریب اموال شخصی و منزل مسکونی انان کرده اند.به نظر می رسد این اقدام در استای ایجاد جو رعب و وحشت و نیز پرونده سازی برای فعالان مدنی صورت گرفته است. آخرین خبرها حاکی از آن است که مادر و خواهر پروین اردلان در تجمع امروز زنان نیز به نحو وحشیانه ای بازداشت شده اند.

maandag, juni 12

سركوب خشن تجمع مسالمت‌آميز زنان در تهران

نیروهای انتظامی با همراهی لباس‌شخصی‌ها به تجمع مسالمت آمیز زنان در میدان هفت تیر تهران حمله برده و آنها را متفرق کردند. اين تجمع بعد از ظهر امروز / دوشنبه ٢٢ خرداد / دراعتراض به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان، با حضور نزديك به ٥٠٠٠ تن برگزار شد. شمار زيادی از حاضران در تجمع بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، ژيلا بنی‌يعقوب، بهاره هدايت، فيروزه مظفری، كاوه مظفری، عاطفه يوسفی، معصومه لقمانی، فواد شمس و دلارام علی، علی‌اكبر موسوی‌خوئينی، بهمن احمدی امويی، از جمله‌ی دستگير شدگان هستندتيم ملي كشورمان دراولين ديدار خوددرجام جهاني3بريك مغلوب مكزيك شد

ايران ما - تيم ملي ايران نتوانست در اولين بازي خود از سد تيم ملي مكزيك بگذرد و با نتيجه 3 بر 1 بازي را به حريف پرقدرت خود واگذار كرد. در خيابان هاي تهران سكوت غريبي حكمفرماست. بازي خوب ايران در نيمه اول باعث شد در بين دو نيمه هواداران تيم ملي به خيابانها بيايند و به شادماني بپردازند اما باخت ايران مقابل مكزيك سكوت را در خيابان ها حكمفرما كرد. ايران در نيمه اول بسيار متفاوت و خوب بازي را اغاز كرد اما در 15 دقيقه ابتدايي توانست شروع طوفاني داشته باشد اما بعد از اين دقايق مكزيك


چشم انداز تجمع هواداران رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان: مصاحبه با شیرین عبادی
روز دوشنبه 22 خرداد فردا قرار است تجمعی از زنان در ساعت 5 بعد از ظهر در میدان 7 تیر تهران گردآیند و خواستار رفع قوانین تبعیض آمیز از زنان ایرانی شوند. شیرین عبادی از امضاکنندگان این فراخوان در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: قوانین ایران آنجا که به حقوق زنان مربوط می شوند با مفاد کنوانسیونهای بین المللی که امضای دولت ایران را درپای خود دارند هماهنگ نیست. بنظر شیرین عبادی اکنون قوانین ایران با شان و موقعیت کنونی زنان ایرانی متناسب نیست. وی می گوید: این قوانین تبعیض آمیز در کشوری انجام می شود که زنانش از مردان تحصیل کرده ترند.

اشتباه بزرگ مربی ایران باعث شکست ایران شد

ایران در دیدار نخست گروه D جام جهانی ۲۰۰۶ برابر مکزیک با ارایه‌ی نمایش کاملا متفاوت در دو نیمه سه بر یک شکست را پذیرفت. ایران نیمه‌ی نخست را با بازی خوب به تساوی یک بر یک کشاند. اما‏، نیمه دوم با تصمیم مربیان به لاک دفاعی فرو رفت و این فرصت را به مکزیک داد که با سه تعویض هجومی بازی را با پیروزی سه بر یک به سود خود پایان ببرد


لطف الله ميثمي
لطف الله ميثمي سردبير نشريه "چشم انداز" كه باتهام انتشار مقاله اي در يكي از شماره هاي اين نشريه اكنون به دادگاه فراخوانده شده، در جديدترين سخنراني خود كه در حزب جديد اعتماد ملي ايراد كرد، با اشاره به مندرجات همان مقاله اي كه بدليل انتشار آن مي خواهند محاكمه اش كنند گفت:

zondag, juni 11
فردا 22 خرداد، ميدان7 تير،ميعادگاه معترضين به نقض حقوق زنان است

ايران ما -طبق فراخوان گروهي از فعالان حقوق زن ، فردا 22 خرداد زنان معترض به نقض حقوق زنان در قوانين موجود ، در ميدان هفت تير گردهم مي آيند .ياد آور مي شويم كه سال گذشته نيز در چنين روزي ( ۲۲ خرداد)، شمارى از فعالان حقوق زنان مقابل دانشگاه تهران اجتماع كرده و نسبت به بن بست‌هاى قانونى و تبعيض‌هاى جنسيتى موجود دست به اعتراض زده بودندو برخورد نيروى انتظامى با اين تجمع مسالمت‌آميز،در عين حال خشن و تهديدآميز بود. در اعلاميه اي كه چند روز قبل از سوي معترضين به نقض حقوق زنان منتشر شده ،آمده است : از زمان تدوين قوانين در انقلاب مشروطه، طي 100 سال گذشته، تلاش زنان ايراني همواره متوجه دستيابي به حقوق برابر و انساني بوده است. اما با وجود تمامي اين تلاش ها، در کليه قوانين از جمله قوانين مدني و جزايي، حقوق اوليه زنان همچنان ناديده گرفته شده و بن

ما در روز ۲۲ خرداد (ساعت ۵ الی ۶ در میدان هفت تیر) گرد هم می‎آییم تا اعلام کنیم ما زنان دیگر از وجود این همه تحقیر در قوانین موجود و سایه‎ی شومی که این قوانین تبعیض‎آمیز بر زندگی ما انداخته است، به فغان آمده‎ایم، آن‎ها را تغییر دهید. می‎خواهیم بگوییم ”ما زن هستیم، ما هم شهروند این سرزمین هستیم و حقی داریم“، حق‎مان را می‎خواهیم


نبرد ستارگان فوتبال
فريدون شيباني - امشب ستارگان ايران به ميدان مي روند، به اميد انکه مردان آزتک راشکست بدهند و ميليون ها قلب را که به نام ايران مي تپد شاد و دهان هايي را که در سراسر جهان فرياد ايران، ايران سر داده اند خندان کنند. در تهران پليس هم پيروزي را لحظه شماري مي کند. کاپيتان دائي که او رابمب اميد نام داده اند مي گويد: "مي بريم". مهدوي کيا طفل شيرين ايران که ازآسيب ديدگي رسته از رفتن به دور بعد خبر مي دهد. علي کريمي جادوگر چمن سبز، برد را انتظار مي کشد

تمهيدات نيروي انتظامي براي
شروين اميدوار - پس از هشدار فرمانده نيروي انتظامي به طرفداران فوتبال و اعلام اينکه نيروي انتظامي "با فرصت طلبانى که درشاديهاى عمومى مردم درزمان بازيهاى جام‌جهانى اقدام به ايجاد مزاحمت، تخريب واوباشگرى مى‌کنند بشدت برخورد مى کند"، روزنامه جمهوري اسلامي خبر از بازداشت "طراحان اغتشاش در شادي هاي مسابقات جام جهاني" داد

vrijdag, juni 9


سایت بمانی براي تيم ملی فوتبال ایران در جام جهاني 2006 آلمان , آرزوي پيروزي دارد


این همایش، این ویژگی بزرگ سیاسی را داشت که بجز هدف گرفتن کلیت رژیم بر علیه کسی نبوده و نیست، این همایش نه موازی سازی در برابر دیگر حرکتها و ابتکارات بلکه ظرف و چتر گسترش یابنده ایست که میتواند همه حرکت های دیگر را در خود و زیر خود جای دهد و بستر مشترک همه آنها برای سرنگونی رژیم باشد، بدون اینکه قصد متولی گری آن ها و جنبش را داشته باشد
حبیب تبریزیان


قلم و جان رايكجا تسليم طبيعت كرد و رفت

شناخته شده ترين چهره های سياسی، ادبی و فرهنگی دگر انديش داخل كشور، درگذشت به آذين را به خانواده به آذین و ملت ايران تسليت گفتند. از جمله امضاء كنندگان اين اطلاعيه در داخل كشور عبارتند از: هوشنگ ابتهاج، پرويز شهرياری، علی اشرف درويشيان، علی عموئی، مريم فيروز، فريبرز رئيس دانا، محمود دولت‌آبادی، پرويز بابائی، ، رحيم رييس نيا، جعفركوش آبادی، شمس لنگرودی.یا ما از شکست های پی در پی طی 30 سال اخیر و متلاشی شدن تشکل ها و جبهه های مختلف درسی نیآ موخته ایم. آیا دیگر به این نقطه نرسیده ایم که ما به تنهائی توان بر زمین کشاندن رژیم جمهوری اسلامی را نداریم. آیا زمان آن نرسیده است که برای بدست آوردن آزادی برای خود و مردم ایران با هم به مذاکره و گفتگو بنشینیم. اگر به این نتیجه نرسیده ایم که متحد شدن تمامی ایرانیان و تشکیل یک جبهه فراگیر دوای دردهای بی درمان مردم ایران است پس بهتر است هر کسی به گوشه ای بخزد و در غربت و تنهائی چند روز پایانی حیات خودش را سپری کند

donderdag, juni 8


متن سخنرانی دکتر رویا طلوعی در کنفرانس "ایران راهی به سوی دموکراسی" در ساختمان سنای آمریکا

تعداد قربانيان ماجراي قرص برنج به هفت تن رسيد

شهرام رفيع زاده
ماجراي مرگ دختران دانش آموز بر اثر مسموميت ناشي از قرصي که ميان مردم به قرص برنج شهرت دارد، در روزهاي اخير با مرگ دو دختر ديگر به مرحله تازه اي وارد شد


گزارش تصويري : خوابگاه دختران زابل
آفتاب: شايد يکی دو شب در خوابگاه ماندن و با بچه های خوابگاه تا صبح بيدار بودن و گفتن و خنديدن لذت بخش باشد ، اما چهارسال زندگی با 7 نفر ديگر در يک اتاق 24 متری بسيار وحشتناک است. خوشبختانه از طعم خوابگاه ، من همان يکی دو شب مهمان بودن را چشيدم اما مشکلات دوستان شهرستاني ام را از نزديک مي ديدم . کمبود فضای زندگی ، مشکلات رفت وآمد ، بهداشت ، پخت و پز ، و از همه مهمتر تفاوت عقايد و فرهنگ های افرادی که در يک اتاق زندگی می کردند مسايلی بود که مجبور بودند تحمل کنند و .... اما دانشجويان دختر دانشگاه زابل علاوه بر تحمل مشکلات فوق ، زندگی دشوارتری دارند. دست و پنجه نرم کردن با اشرار افغانی ، ترس از حملۀ ناگهانی بلوچ ها به داخل خوابگاه ، نداشتن امنيت در مسير کوتاه خوابگاه تا دانشگاه و چهار تا شش سال زندگی کردن در دل کوير بيشتر شبيه زندگی کردن در يک تبعيدگاه است تا خوابگاه دانشجویی.
ادامه...

woensdag, juni 7

سکوت تا کی، تجاوز تا کی. کجا رفته غیرت ایرانی ما،


شیما احمدی مفقود شد

هموطنان عزیز،
احزاب، گروهها، ایرانیان داخل و خارج از کشور، مدعیان حقوق بشر،

شیما احمدی مفقود شد. خبر کوتاه است و دردناک. شیما احمدی توسط پاسداران جمهوری اسلامی ربوده شد. طبق گفته پدر ایشان تا بحال دو بار مورد تجاوز قرار گرفته است. من وقتی صدای پدر شیما را شنیدم که با درد و رنج فراوانی خبر مفقود شدن و تجاوز به دخترش را به من و شما ایرانیان داخل و خارج اعلام کرد بی مهابا شروع به اشک ریختن کردم
هموطن عزیز، من خود زندان رفته و شکنجه شده ام. من درد و رنج رویا طلوعی ها و شیما ها را خوب احساس می کنم. من خود به چشم خود دیدم که چگونه تمامی دختران در بند مورد تجاوز , شکنجه قرار گرفتند
ترا به هرکسی که اعتقاد دارید. از اختلافاتتان چشم پوشی کنید. به ندای شیما ها گوش بدهید. برای رهایی زنان از چنگال دیو سیرتان جمهوری اسلامی به هم بپیوندید. به حرفهای پدر شیما گوش فرا دهید. به گنگره ملی ایرانیان بپیوندید. به ضجه های شیما ها گوش فرا بدهید. ندای حق طلبی و ازادیخواهی شیما نباید در گلو خفه شود

طاهره خرمی 22 خرداد

بیست و دوم خرداد روز ملی همبستگی زنان ایران ، مبارکباد/ رویا طلوعی

باورندارم که‌ با چنین شتابی یکسال گذشت. سالی که‌ برای من آکنده‌ از مبارزه‌ و زندان و گریختن از چنگال شکنجه‌گران بود .در کنار تمامی خاطرات تلخ و دشوار، دو خاطره‌ زیبا را در اینسال همواره‌ باخود خواهم داشت . تظاهرات 22 خرداد زنان ایران در اعتراض به‌ قوانین ضد زن و دیدار بانوان فعال هم میهنم در مقابل درب دادگستری سنندج ، هنگامی که‌ با دستبند و چادر زندان به‌ دادگستری منتقل میشدم. آنان برای درخواست آزادی من از تهران به‌ سنندج آمده‌ بودند. زنان مبارزی که‌ نه‌ فقط من ، که‌ هیچ زنی را تنها نگذاشتند. با تمام وجودم بدانان میبالم. هم به‌ آنان و هم به‌ تمام زنان مبارز هموطنم در جای جای این جهان

dinsdag, juni 6

ابوتراب مستوفی
(راديوی بین المللی فرانسه، اكبر گنجى در گفت و گو با دويچه وله:
در عرصه سياست ما نياز به شفافيت داريم. مبهم صحبت كردن راه به جايى نمى برد
بايد به تاريکخانه سياست نور بتابانيم
آرزوي ما تحقق دنيايي انساني است، اما عملاً در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه سرشار از خشونتهاي لجام گسيخته و عظيم است، دنيايي كه شاهد نسل كشي‌ها، جنگهاي داخلي، تصفيه‌هاي قومي، و پايمال شدن حقوق شهروندي در نقاط مختلف دنيا هستيم. اين رذايل اخلاقي همچنان ما را از زيستن در جهاني امن و در صلح پايدار محروم مي‌كنند. اما جهان امروز ما نقطه‌هاي روشن و اميد بخش هم دارد. امروز، بيش از هر زمان ديگر در طول تاريخ، با گسترش ارتباطات،‌ انسانها فارغ از مليت، نژاد، دين، و خلاصه همه‌ عناوين ثانويه‌شان، دل نگران همديگر در مقام انسان هستند. امروز در آستانه‌ تولد يك مفهوم تازه‌ اخلاقي در جهان هستيم: "شهروند جهان". امروز خيل عظيمي از انسانها، ديگر خود را فقط شهروند يك كشور يا يك دولت و صرفاً همبسته با اعضاي آن كشور و دولت نمي دانند، بلكه فراتر از آن خودشان را شهروندان جهان هم مي‌دانند و با همه‌ شهروندان جهان احساس همبستگي مي‌كنند. همين گردهمايي امروز ما نشانه‌اي از اين همبستگي ميان شهروندان جهان است

maandag, juni 5


zondag, juni 4

به عنوان بخشی از بدنه‌ی جنبش اصيل دانشجويی اين سرزمين با تاكيد بر اعتراضات مدنی مردم آذربايجان، مخالفت خود را با رويكردهای تجزيه‌طلبانه و اعمال و روشهای پوپوليستی و هجمه‌ای اعلام داشته و يادآور می‌گرديم كه اين نحوه‌ی مواجهه با مسائل تنها به نفع لباس شخصی‌ها و گروههای فشاری است كه حيات و مماتشان متكی و وابسته به وجود بحران و خشونت در حوزه اجتماعی است


شنیدن گوشه ای از سرنوشت غمبار رؤیا طلوعی و اعمال فجیعی که با این زن پاک دامن در مدت 66 روز زندانی بودنش در دخمه های جمهوری اسلامی انجام گرفته، وآنهم به گناه اینکه گویا در تظاهرات مجاز و قانونی ای، برای درخواست حقوق انسانی زنان، شرکت نموده، غیر قابل تحمل است. این یک لکه ننگ پاک نشدنی است، که بر دامان گردانندگان مغز متحجر جمهوری

donderdag, juni 1

به وبلاگ بمانی خوش آمدی