zondag, juli 16

به کمیته اعتصاب غذا درآمریکا پیام جدید خانم سیمین بهبهانی اخبار روز

: www.iran-chabar.de

شنبه ۲۴ تير ۱٣٨۵ - ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۶ من همیشه از این امر یعنی رساندن صدای مردم برای آزادکردن زندانیان سیاسی به جهانیان حمایت کرده ام .من ازآقای اکبر گنجی متشکرم که این اقدام را پیشنهاد کردند و امیدوارم نتیجه این عمل به پیروزی برسد و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند. این را هم اضافه کنم که اطلاعیه ای که کانون نویسندگان ایران داده است من نه دخال ت ی درآن دا ش تم و نه ازمفاد آن اطلاع حاصل کرده بودم .ما نمیتوانیم یک قاعده کلی رابه اعضای کانون تحمیل ک نیم . تعداد زیادی موافق اند که ازاقدام آقای گنچی حمایت کنند؛ ولی اگر تعدادی موافق نباشند من چیزی را تحمیل نمی کنم؛ ولی من شخصا به عنوان یک شاعر کاملا حمایت میکنم . سیمین بهبهانی

woensdag, juli 12

zondag, juli 9


فراخوان اعتصاب غذا و گردهمايی در هلند برای آزادی همگی زندانيان سياسی در ايران
شنبه ۱۵ ژولای ۲۰۰۶ساعت ۱۴ـ۱۷مقابل پارلمان هلند


ما امضا کنندگان اين فراخوان نگرانی و اعتراض خود را به تداوم نقض حقوق بشر در ايران، سرکوب مخالفین سیاسی، بازداشت و در بند کشيدن آنان، پپگرد فعالین نهاد های مدنی، حمله به تجمعات اعتراضی مردم در آذربايجان و به زنان، دانشجويان و کارگران در تهران و ديگر نقاط کشور اعلام مي کنيم. ما ضمن استقبال از پیشنهاد آقای اکبر گنجی که مورد استقبال خانم سيمين بهبهانی و بخش بزرگی از فعالان سياسی فرهنگی کشور قرار گرفته است اعلام می کنیم: در صورتی که به خواست آزادی فوری این افراد اقدام نشود، روز های جمعه، شنبه و یکشنبه ۲۳ ،۲۴ و ۲۵ تیر ماه برابر با ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ژوئیه را روز کارزار عمومی برای آزادی آنان اعلام نموده و از همه هموطنان در ایران و سراسر جهان می خواهیم که به هر طریق ممکن از اعتصاب غذا تا تجمع و تحصن و ... حمایت خود از این خواست همگانی را اعلام نمایند. (با امضاهای جدید

کميته برگزاری حرکت اعتراضی برای آزادی زندانيان سياسی- برلين

zaterdag, juli 8نامه سرگشاده اعتراضی به دبیر کل سازمان ملل /بر پایی شورای تازه حقوق بشر سازمان ملل و حضور سعید مرتضوی
17 تیر 1385


فراخوان برای آزادی زندانيان سياسی ايران
بيش از ١٦٠ تن از فعالان سياسی - فرهنگی و اجتماعی از پيشنهاد اکبر گنجی در مورد اعتصاب غذا برای آزادی زندانيان سياسی استقبال کردند و طی فراخوانی نوشتند: "ما امضا کنندگان اين فراخوان نگرانی و اعتراض خود را به تداوم نقض حقوق بشر در ايران، سرکوب مخالفين سياسی، بازداشت و در بند کشيدن آنان، پپگرد فعالين نهادهای مدنی، حمله به تجمعات اعتراضی مردم در آذربايجان و به زنان، دانشجويان و کارگران در تهران و ديگر نقاط کشور اعلام می کنيم."ناصرخسرو در سراسر اشعارش، کينه سوزانی نسبت به فقهای زمـانش ابراز می کـند. بـه جرأت می توان گفت کـه در سراسر قـرن پنجـم / یـازدهـم هيچ شاعری همانند ناصرخسرو عليه مظالم اجتمـاعی و سالـوس و ریــای فقهـای حاکم پيکار نکرده است ... [ادامه مطلب]


فرهنگ مردم جوامع ناامن و نابرابری مانند جامعه ما، فرهنگی است حاصل ناامنی و بیعدالتی که با حفظ آن هیچگاه نمی توان به امنیت و عدالت اجتماعی رسید. به بیان دیگر نمی توان با رفتارهای ناعادلانه، هم چون مسخره کردن افراد به خاطر لهجه، قومیت، جنسیت و... عدالت برقرار کرد، و با چاپلوسی و تعریف و تمجید بی رویه و عادتی از یکدیگر، صداقت را رواج داد، و با ایجاد رعب و وحشت در دیگران از طریق واکنشهای تند به انتقاداتشان، صراحت بیان بوجود آورد

طاهره شیخ الاسلام

vrijdag, juli 7
ما امضا کنندگان اين فراخوان نگرانی و اعتراض خود را به تداوم نقض حقوق بشر در ايران، سرکوب مخالفین سیاسی، بازداشت و در بند کشيدن آنان، پپگرد فعالین نهاد های مدنی، حمله به تجمعات اعتراضی مردم در آذربايجان و به زنان، دانشجويان و کارگران در تهران و ديگر نقاط کشور اعلام مي کنيم
ما ضمن استقبال از پیشنهاد آقای اکبر گنجی که مورد استقبال خانم سيمين بهبهانی و بخش بزرگی از فعالان سياسی فرهنگی کشور قرار گرفته است اعلام می کنیم: در صورتی که به خواست آزادی فوری این افراد اقدام نشود، روز های جمعه، شنبه و یکشنبه ۲۳ ،۲۴ و ۲۵ تیر ماه برابر با ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ژوئیه را روز کارزار عمومی برای آزادی آنان اعلام نموده و از همه هموطنان در ایران و سراسر جهان می خواهیم که به هر طریق ممکن از اعتصاب غذا تا تجمع و تحصن و ... حمایت خود از این خواست همگانی را اعلام نمایند


او مرد عمل است، قلمش را که بگيری سحن می گويد، دهانش را که ببندی با "اشارت های ابرو" ارتباط برقرار می کند و ابرويش را که بتراشی از جانش مايه می گذارد و غذا نمی خورد تا ـ به قول تی. اس. اليوت، شاعر بزرگ آمريکائی / انگليسی ـ "زندگی اش را در قاشق های کوچک اندازه زند". پس او با ما کار دارد و از ما چيزی را مطالبه می کند. و همين خيلی ها را به وحشت می اندازد. اما ... [ادامه مطلب

donderdag, juli 6

شاهنامه ١٨ تير/ بهروز جاويد تهرانى


شاهنامه ١٨ تير/ بهروز جاويد تهرانى

درست ۷ سال پيش در تيرماه ١٣۷٨ من يک نوجوان ١۹ ساله بودم که مانند همه دانشجويان ديگر، آرزويى بجر بهترينها را براى وطن عزيزم و مردمانش نداشتم. دوست داشتم همه مردم دنيا ايرانى را به چشم بهترين نگاه نمايند و به حال و روزش غبطه بخورند. همه ما جوانان آرزو داشتيم آزاد باشيم و بر سرنوشت خودمان حاکم شويم و اين را حق مسلم هر انسانى ميدانستيم. در آن سن و سال فکر ميکردم مملکتى که پدرانمان تحويلمان داده اند، با همه مشکلاتش به ما تعلق دارد و ما ميتوانيم آن را بازسازى نماييم
اما در شب ١٨ تير همه اين تصورات از بين رفت. در آن شب کوچکترين تجمع و اعتراض دوستانم در کوى دانشگاه را با گلوله، چماق، زنجير و گاز اشک آور جواب دادند. همکلاسيهايم را از پشت بام به پائين پرتاب کردند و دوستانم را با گلوله پرپر کردند. وقتى که ما در اعتراض به اين جنايت رژيم که آن را به غلط منتخب خود ميدانستيم،

پیام ها از مبارزین درون ایران به مناسبت 18 تیر

با پیمان عارف در 18 تیر

فاجعه بشري


: بازخواني و بازگوئي فجايع بشري، تحليل و نقد آن جزء لاينفك نهادينه كردن ارزشهاي انساني و دفاع از حقوق بشر است و فراموشي و نسيان اينگونه جنايات جز به قهقرا كشاندن منزلت و جايگاه انسان نيست. ما با اعتقاد راسخ به اين بينش و دورنگري از فعالين سياسي، زندانيان قرباني اين فجايع و صاحب نظران و هنرمندان دعوت كرديم تا با دخالت در پروژه سايت به افشا، چهره جنايتكار جمهوري اسلامي بنشينند و همراه ما باشند. از دريافت متون افشاگرانه ، تحليلي و هنري شما عزيزان استقبال ميكنيم و سپاسگزاريم. ما نيز همراه اين پروژه عمومي و در امتداد اعلام جرم هزاران هزار زنداني سياسي و خانواده هاي قربانيان اين ستم ملي اعلام جرم خود را عليه بانبان اين جنايت و جمهوري اسلامي اعلام ميكنيم. تلاش ما اينست كه اين متون را به زبان هاي رايج موجود ترجمه و به نهادهاي ذيصلاح ارسال كنيم. از همه شما عزيزان دعوت بعمل مي آوريم تا در صورت امكان براي ترجمه اين متون ما را ياري دهيد
بهروز سورن از شما دعوت ميكنيم تا از ويژه نامه سايت ديدن نمائيد

لينك ويژه نامه

از خارج سالن كنكور سوسك زيرپای دختران رها كردند

آغوش بگشاییم

امیرجواهری لنگرودی

بهنام باوندپور دويچه وله
پس از فراخوان اكبر گنجى نويسنده و روزنامه نگار معترض و دگرانديش، كه از تمام ايرانيان داخل و خارج از كشور خواسته است تا از تاريخ ۲۳ تا ۲۵ تيرماه (۱۴ تا ۱۶ جولاى) براى فشار آوردن بر حكومت ايران جهت آزادى زندانيان سياسى بخصوص منصور اسانلو، دكتر رامين جهانبگلو و علىاكبر موسوى خويينى در سراسر جهان دست به اعتصاب غذا بزنند، تعداد زيادى از شخصيتهاى سياسى، فرهنگى و حقوق بشرى و نيز جريانهاى سياسى و نهادهاى مدنى از اين فراخوان استقبال كرده و اعلام كردهاند كه به اين حركت اعتراضى خواهند پيوست

woensdag, juli 5

نامه سرگشاده به اکبر گنجی/ جمشيد طاهری‌پور

جمشيد طاهری‌پور
آقای گنجی عزيز! سلام
من اين نامه را از پستوی کيوسکم برايت می‌نويسم، اينجا زندان معاش منست و با اين که کليدش در دست منست اما نمی‌توانم از آن بگريزم! همين که شنيدم "کلن" هستی خيلی خواهش و تمنا کردم تا بيايم و از نزديک ترا ببينم، اما نشد! من به دو پسرم حکم نمی‌کنم، خواهش و تمنا می‌کنم و اين معنايش آنست که مختار و آزادند بگويند آری يا نه! هر بار که پيش آمده بايد دو روز زودتر بگويم تا برنامه ريزی کنند و من که بی‌خبر نشسته بودم نزديکی‌های چهار بعدازظهر فهميدم که هفت- هشت، کجا هستی که می‌توانم ترا ببينم، اين بود که نشد! پسرهايم هر دو دانشگاه می‌روند اما ترا نمی‌شناسند و... اين درد شمشير مهاجرت است؛ در خانه‌ات ترا نمی‌شناسند! ترا به خاطر شجاعت‌ات تحسين و تمجيد می‌کنند. من آن حرف‌ها را بلد نيستم! آدم بايد معنی شجاعت را بداند تا تحسين و تمجيد بکند و من وقتی اين تحسين و تمجيد‌ها را می‌شنوم اما می‌بينم، غالب اين آدم‌ها که تحسين می‌کنند؛ در معنای آدم بودن‌شان، همان قديم و سابق مانده‌اند به اين نتيجه می‌رسم؛ تحسين و تمجيد می‌کنند تا خود را پنهان کنند! تا از نگاه به خود بگريزند! برترين شجاعت نگاه به خود و گفتگو با خود است و من از شجاعت شما الهام گرفته-ام
ادامه

maandag, juli 3

معرفی عاملان سرکوب تجمع 22 خرداد در میدان هفت تیر

zondag, juli 2

وبلاگ دکتر گلمراد مرادی


تیم ملی فوتبال فرانسه- رنگین پوستانی که برزیل را به زانو در آوردندپيشنهاد گنجي براي اعتراض به نقض حقوق بشر درايران
ايران ما - اکبر گنجی در ادامه سفر اروپایی خود روز جمعه در برلین در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. این گردهمایی از سوی دو سازمان عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز شاخه آلمان برپا شد. آقای گنجی ابتدا از برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفت که سبب شده میثاق جهانی حقوق بشر در ایران نادیده گرفته شود. اکبر گنجی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم و از تاریخ 14 الی 16 ماه جولای در تمامی کشورها ایرانیان را دعوت کردم به اعتصاب غذا برای جلب توجه جهانی به مساله نقض حقوق بشر در ایران و فشار آوردن جهت آزادی کلیه زندانیان سیاسی خصوصا منصور اصانلو، رامین جهانبگلو و علی اکبر موسوی خوئینی و اگر این اعتصاب غذا منجر به آزادی اینها نشود، ما گام های دیگری خواهیم برداشت. آقای گنجی می گوید: با نفرت، خشم، کینه نمی شود دموکراسی درست کرد،

این هم پول در سفره محرومان که احمدی نژاد قول داد


هدف از تبليغات درباره مافياي نفتي
حميد احدي - به دنبال انعقاد قراردادهائي به بهاي هفت ميليارد دلار با قرارگاه خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران، منابع مطلع ابراز نگراني مي کنند تجربه اي که با فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات به قيمت قتل و زندان هاي طولاني و توقف سرمايه گذاري ها و فرار مديران برجسته به دست آمده بود در ابعاد وسيع تر تکرار شود و هيچ عاملي نتواند عوارض حضور نيرومند نظاميان را در عرصه تجارت و صنعت را مهار کند


گفت و گوي روز با عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران
سهيل آصفي - با طرح بحث مفقود شدن سند سيصد ميليارد توماني در دوران شهرداري محمود احمدي نژاد، و سخنان صريح دكتر نادر شريعتمدار، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در اين باره، امير رضا واعظي آشتياني، عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران و از نزديكان حلقه فكري رئيس جمهور اسلامي در گفتگو با روز از بيان چنين اظهاراتي، آن هم در صحن شورا توسط "دوستان" ابراز تعجب مي كند.


یکی از بزرگترین فاحشه خانه های کلن،«پاشای پیر» با آفیشی تبلیغاتی «از دنیا نزد دوستان پذیرایی می شود» که تمام سطح ساختمان ده طبقه ی این فاحشه خانه را می پوشاند، آمادگی خود را برای پذیرایی از شرکت کننده ها و تماشاگران جام جهانی اعلام کرده است. از طرف دیگر «آرتمیس» بزرگترین فاحشه خانه ی برلن، که به خوبی نمی توان دانست رقیب و یا شریک فاحشه خانه ی «پاشای پیر» است چند روزی است که کار خود را بعد از تعمیرات اخیر، از سر گرفته است
نجمه موسوی

به وبلاگ بمانی خوش آمدی