vrijdag, januari 28

funniest video everسوتی بزرگ و خنده دار

دکتر علی شریعتی

vrijdag, januari 21

Sar umad zemestun - (سراومد زمستون (آفتابكاران جنگل

برای احسان عزیزم


قطار میرود ...

تو میروی ...

تمام ایستگاه میرود ...

و من چقدر ساده ام....

که سالهای سال

در انتظار تــــو....

کنار این قطار رفته ایستاده ام

و همچنان...

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام

به این امید که برگردی...

چه انتظـــار مبهمــی

donderdag, januari 6

رادیو و وبسایت کردانه » یک پسر کرد در سلیمانیه عراق


zaterdag, januari 1

رادیو و وبسایت کردانه » برنامه شاد رادیو کردانه بمناسبت سال نو میلادی


به وبلاگ بمانی خوش آمدی