zaterdag, september 19

مجموعه بیش از 80 ویدیو از راهپیمایی روز قدس

http://www.youtube.com/view_play_list?p=8B795CE302E95F0C&page=1

vrijdag, september 4

نامه سرگشاده به آقای مهدی کروبی


... حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی می گذرد. سی سال است که مردم ایران همواره مورد تجاوز قرار می گیرند. تجاوز به حقوق سیاسی، فکری واجتماعی و تجاوز به شرف و ناموس انسانها یکی از اصول اساسی در حاکمیت این رژیم است. ...

تجاوز جنسی یک خشونت سیاسی عریان

تجاوز جنسی یک خشونت سیاسی عریان


کردانه: طاهره خرمی: در حقیقت شکنجه گر با انجام تجاوز جنسی هم شر زندانی شجاع را کم می کند و هم می خواهد درسی به دیگر زندانیان مقاوم بدهد. علی رغم همه اینها شکنجه گران با این شیوه می خواهند هم ...

نام چو جاوید شد"

استاد شجریان رندان مست

زبان آتشزبان آتش
با صدای استاد محمدرضا شجریان- شعر از: فریدون مشیری
تفنگت را زمین بگذار

که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار

تفنگ دست تو یعنی زبان اتش و آهن

من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن

ندارم جز زبان دل ،

دلی لبریز مهر تو

تو ای با دوستی دشمن

زبان آتش و آهن

زبان خشم و خونریزی ست

زبان قهر چنگیزی ست

dinsdag, september 1

ندای سهراب

کفشهایتان را بپا کنید

به وبلاگ بمانی خوش آمدی