zondag, oktober 24

رادیو و وبسایت کردانه » آقای بهرامیان در آستانه هفتاد و دو سالگی خویش، فرزاد کمانگر را یک اسطوره نامید

رادیو و وبسایت کردانه » آقای بهرامیان در آستانه هفتاد و دو سالگی خویش، فرزاد کمانگر را یک اسطوره نامید

woensdag, oktober 20

دو پارچه شعر از شاعر کرد ایلامی مرحرم فرزی(دره شهر)

مادر(دا) حسین پناهی

سرود تلخ و غمگین خدا حافظ - دکلمه:میلاد شریف

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه

zondag, oktober 17

نظریه گاندی


گاندی هفت مورد را بدون داشتن هفت مورد دیگر خطرناک می دانست:
1. ثروت, بدون زحمت
2. لذت, بدون وجدان
3. دانش, بدون شخصیت
4. تجارت, بدون اخلاق
5. علم, بدون انسانیت
6. عبادت, بدون ایثار
7. سیاست, بدون شرافت
این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نواسه اش داد.
اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جستچوی خود برای یافتن ریشه خشونت شناسایی کرد.
در نظر گرفتن این موارد, بهترین راه جلوگیری از بروز خشونت در یک فرد و یا جامعه است. خشونت که آنرا خشونت پنهان مینا مند.

zaterdag, oktober 16

جبران خلیل جبران


شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.

جبران خلیل جبران

zaterdag, oktober 9

رادیو و وبسایت کردانه » تا در بر اين پاشنه مي‌چرخد
تا زمانيكه شما آن سگ سیاه قوي هيكل و قلدر را دم در توالت بسته باشيد. چنين اتفاقات و حادثه‌ها نرمال و طبيعي است. حالا عزیز تا این سگها هستند روزگار ما همیشه آلوده به لجن خواهد بود.

woensdag, oktober 6

لاله هاي هلند
Posted by Picasa

سرزمين گلها هلند
Posted by Picasa

گلهاي هلند (کوکن هوف)
Posted by Picasa

عکس پارک گلها بنام کوکن هوف در هلند
Posted by Picasa

Posted by Picasa

Posted by Picasa

Posted by Picasa

Posted by Picasa

رادیو و وبسایت کردانه » سهیلا قدیری دیروز به دار آویخته شد، او تجسم بی‌پناهترین شهروند ایرانی بود

رادیو و وبسایت کردانه » سهیلا قدیری دیروز به دار آویخته شد، او تجسم بی‌پناهترین شهروند ایرانی بود

به وبلاگ بمانی خوش آمدی