zaterdag, januari 6چارچوب آرمانشهر و حوزه عمل زنان

‏ ایده های یک آرمانشهر بایستی تا جای ممکن کلی و خارج از چارچوب و ‏روش اجرایی بمانند. تا قابل اشائه و پذیرش توسط تمام لایه های اجتماع باشند. اما ایا اینکه این روش قابل ‏اجراست توسط حرکت اجتماعی زنان به اثبات رسیده. ‏

حکم سنگسار در ایران

چرا مقامات قضایی ايران زنا را "جرمی سنگين" می‌دانند؟ چگونه و به چه شکل، تمايلات جنسی يک زن، سامان و ‏نظم اجتماعی را در معرض خطر قرار می‌دهد؟ چرا اين زنان هستند که بيشتر از مردان به مرگ بيرحمانه و فجيع ‏توسط سنگسار محکوم می‌شوند؟‏زن باید به عنوان یک فرد، قبل از هر کس خود کاوشگر مشکلاتش باشد و در راستای ریشه یابی این معضل یقینا" باید از خود شروع کرده و خویش را نقد نماید. نه اینکه با نسبت دادن همه چیز به جنس مخالف، از زیربار مسئولیت شانه خالی کرده و چشم به را ظهور قهرمانی رستم گونه باشد تا او را به بهشت سعادت رهنمون کند

شهین محمدینگاه کن که غم درون ديده ام
چگونه قطره قطره آب مي شود
چگونه سايه سياه سرکشم
اسير دست آفتاب مي شود
نگاه کن

vrijdag, januari 5

نسيم خاكسار

آسمان غروب دورتر با لکه ابرهای قرمزش، جلو خورشيد، رنگ بوتههای خشک شعلهور را داشت. و ابرها هنگام حرکت گاه شکل سرخ پوست هايی میشدند که با پرچمهای رنگين و نيزه های بلند دور و بر آتش میرقصیدند؛ پای کوبـان و با ضربات طبل که صداشان شنیده نمیشد. ياسين همهي اينهـا را بـالای سر ظفر میديد که کمی با فاصـله از او ايستاده بود، بـا پاهای از هم باز و گردنی کج، مثل دروازه بانی که ناغافل گــُل خورده باشد. وقتی به او نگاه کرد باز به آن حرفی که زده بود فکر نکرد. فقط فکر کرد چطور ظفر میتواند بدون آنکه توی دروازه باشد حالت دروازه بانی بگيرد؛ آنهم گل خورده.

به وبلاگ بمانی خوش آمدی