zaterdag, januari 6زن باید به عنوان یک فرد، قبل از هر کس خود کاوشگر مشکلاتش باشد و در راستای ریشه یابی این معضل یقینا" باید از خود شروع کرده و خویش را نقد نماید. نه اینکه با نسبت دادن همه چیز به جنس مخالف، از زیربار مسئولیت شانه خالی کرده و چشم به را ظهور قهرمانی رستم گونه باشد تا او را به بهشت سعادت رهنمون کند

شهین محمدی

به وبلاگ بمانی خوش آمدی