vrijdag, september 4

زبان آتشزبان آتش
با صدای استاد محمدرضا شجریان- شعر از: فریدون مشیری
تفنگت را زمین بگذار

که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار

تفنگ دست تو یعنی زبان اتش و آهن

من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن

ندارم جز زبان دل ،

دلی لبریز مهر تو

تو ای با دوستی دشمن

زبان آتش و آهن

زبان خشم و خونریزی ست

زبان قهر چنگیزی ست

به وبلاگ بمانی خوش آمدی