donderdag, maart 31

مبارزه منفی


۱۲ مارس ۱۹۳۰ ـ مبارزه منفی گاندی بر ضد مالیات نمک

۱۲ مارس ۱۹۳۰ ـ مبارزه منفی گاندی بر ضد مالیات نمکگاندی مبارزه منفی( اصطلاحا: نافرمانی مدنی ـ بی اعتنایی آرام و بدون خشونت نسبت به تصمیم مقامات ) خود را برضد مالیات نمک که از سوی حکومت انگلیسی هند وضع شده بود از این روز در مارس ۱۹۳۰ آغاز کرد و پیشاپیش هزاران تن از هندیان از منطقه احمد آباد پیاده عازم ساحل دریا در « دندی » شد تا دست به جمع آوری نمک از دریا بزنند و آنرا با مالیات خریداری نکنند . این پیاده روی ۴۸۰ کیلو متری ۲۵
روز طول کشید و این جمعیت از ششم آوریل سرگرم جمع آوری نمک طعام از دریا شد که پلیس انگلیسی هند بسیاری از آنان از جمله « رام داس » پسر گاندی را دستگیر کرد و به زندان افکند.
حکومت انگلیسی هند بر هر ۴۰ کیلو گرم نمک طعام یک روپیه مالیات وضع کرده بود که وضع مالیات بر این کالا در هند سابقه نداشت و گاندی مبارزه منفی خود را بر ضد آن به آزمایش گذارد . این راهپیمایی نسبتا طولانی که در سر راه مردم به آن می پیوستند در عین حال کمک بزرگی به بیدار شدن ناسیونالیسم هندی از خواب طولانی خود بود

Labels:

به وبلاگ بمانی خوش آمدی