maandag, september 27

رادیو و وبسایت کردانه » بقول پدرم دخترترشیده
kurdane.com
کردانه: کژال ایلامی : همه دخترهای این مکان جغرافیایی اوج خوشبختی ورهایی از بار همه فشارها را در ازدواجی موفق میبینند. یک ازدواح به ظاهر موفق که دختران زیادی بعد از چشیدن طعم تلخ شکست پروانه وار در میان شعله های اتش برقص می ایند و مستانه در میان زبانه های اتش خاکستر و جزغاله می شوند.

به وبلاگ بمانی خوش آمدی