vrijdag, januari 1

ولی محمد امیدی شاعر بزرگ کردی سرای ایلامی

در این اواخر لقب فردوسی روژهلات به خود گرفته‌ بود در دیار غربت، در تهران دار فانی را وداع کرد.

object width="425" height="344">

به وبلاگ بمانی خوش آمدی