zondag, november 22

یاد پروانه اسکندری و همه‌ی کشته‌شدگان «قتل‌های زنجیره‌ای» گرامی باد

یک روز،
‫شاید، یک روز،
‫همراه پرواز پرستوی عاشقی
‫واژه لبخند به سرزمینِ سوخته من بازگردد
‫امید، کوبه در را بفشارد
‫و سپیدی جای تمامی اینِ سیاهی‌ها را پر کند
‫آن روز بر مردگان نیز
‫سیاه نخواهم پوشید
‫حتا بر عزیزترنیشان
یاد پروانه اسکندری و همه‌ی کشته‌شدگان «قتل‌های زنجیره‌ای» گرامی باد.

به وبلاگ بمانی خوش آمدی