dinsdag, juni 16

دولت گناه گشته شدن مردم را به گردان مردم گذاشت


دولت گناه گشته شدن مردم را به گردان مردم گذاشت
پس از چند روز سکوت مقامات دولتی امروز استاندار تهران اعلام کرد که 7 نفر در تهران گشته شده اند. این مقام مسئول علت کشته شدن و مجروح شدن تظاهر کنندگان را به کردن خود انان گذاشت؟!استاندارتهران علت کشته شدن مردم را حمله کردند [ ... ]
ادامه مطلب

به وبلاگ بمانی خوش آمدی