vrijdag, april 17سیب زمینی بی رگ!
این همان سیب زمینی است که این روزها درباره اش خیلی حرف زده می شود. دولت فکر کرده چون رگ ندارد، رای می آورد، یا هرکس بخورد بی رگ می شود و رای میدهد. به همین دلیل مجانی در شهرستان ها پخش شده تا مردم ببرند خانه و روز رای گیری، سیب زمینی گیر شده و به احمدی نژاد رای بدهند! تا 50 روز دیگر معلوم می شود سیب زمینی بی رگ است یا مردم!

به وبلاگ بمانی خوش آمدی