zaterdag, maart 7

کمپین هاوار(فریاد

کمپین هاوار(فریاد

کمپین مبارزه با خشونت های جنسی، جسمی و قتل های ناموسی علیه زنان

انسانهای آزاده و شریف،
امروز در آستانه روز 8 مارس، روز مبارزه برای برابری، رفع ستم و تبعیض، روز مبارزه با خشونت های جنسی و جسمی هستیم. جای آن دارد که در این روز تاریخی لحظه ای به وضعیت کنونی زنان در میهنمان بیاندیشیم.
طی چند سال اخیر زنان بسیاری در اعتراض به شرایط فرهنگی و حقوقی موجود خود را به آتش کشیده ا ند و یا اقدام به خودکشی نموده اند. هر روز شاهد خشونت های فراوانی در حق زنان میهنمان هستیم و در رسانه ها جمعی داخل و خارج خبر پرواز ققنوسها را می شنویم و می خوانیم. دختران و زنان فقط قربانی قوانین نابرابر حکومتی نیستند بلکه توسط پدران،برادران و مردان خانواده و قبیله مورد ظلم و ستم واقع می شوند، مظلومانه به مسلخ کشانده شدند، سنگسار و لگدسار و خفه و محکوم به مرگ می شوند.
تنها گناه این زنان، زن بودن آنان است.
پیکرسوخته زنان، بدنهای لگدسار شده و تکه تکه شده زنان حامل پیامی برای همگان است. آنان ما را به کمک می طلبند و دست نیاز بسوی ما دراز می کنند. آیا زمان آن نرسیده است که همه باهم زن و مرد در داخل و خارج کشور به ندای این هموطنان پاسخ مثبت بدهیم؟
سکوت بعد از تحمل این همه درد و رنج دیگر جایز نیست. بیایید به ندای زنان میهن پاسخ مثبت بدهیم تا دیگر شاهد سوختن و قتل زنان نباشیم. در همین راستا و در حمایت از کمیته علیه خشونت و قتلهای ناموسی در کردستان همراه با فعالان حقوق زنان در کردستان اعلام تاسیس کمپین هاوار " کمپین مبارزه با خشونت های جنسی و جسمی و قتلهای ناموسی" را می کنیم.
هدف از تشکیل کمپین هاوار کارزاری جهانی و برنامه ریزی شده برای دستیابی به اهدافی مشخص است.

اهدف کمپین
مبارزه با خودسوزی و خودکشی زنان
مبارزه با قتل های ناموسی
مبارزه با ناقص سازی جنسی
مبارزه با خشونت های جنسی و جسمی

برای رسیدن به اهداف فوق تلاش خواهیم کرد به بررسی و نقد قوانین وسنت های ضد زن که درتعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنواسیوانهای دیگر جهانی است بپردازیم. در همین راستا از تمامی امکانات ارتباطات جمعی بخصوص رادیو، تلویزیون و اینترنیت برای آگاهی رسانی و پخش گزارش در مورد خشونت و ایجاد تعغییرات فرهنگی استفاده خواهیم کرد. با کار فرهنگی فردی و جمعی به آشکار کردن تمام خشونت های پنهان علیه زنان و بیرون آوردن آن از حوزه مسایل خصوصی و خانوادگی وتبدیل آن به امری درابعاد وسیع اجتماعی، سیاسی وفرهنگی و مرتبط با همه آحاد جامعه اقدام می کنیم.
با تشکیل کنفرانسهائی درداخل و خارج با شرکت متخصصین داخل و خارج توجه جهانیان را به کارزار جلب نموده و تلاش خواهیم کرد تا به ابتکارات و راه حلهائی در رابطه با مبارزه با خشونت های جسمی و جنسی علیه زنان دسترسی پیدا کنیم.
با ایجاد رابطه وهمسویی با کمیته ها و نهادهای حقوق بشری تلاش میکنیم به مبارزه ای مشترک در سطح بین المللی دست بیابیم.
با تشویق و حمایت از دانشجوایان برای تحقیق، تحلیل و جمع آوری آمار و... در رابطه با خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف تلاش خواهیم کرد.
برای رسیدن به این اهداف ما معتقد به یک تحول فرهنگی هستیم. برای این تحول ما باید به بستر سازی فرهنگی از خود و خانواده خود شروع نمائیم. ما باید تمام قوانین اقتصادی و اجتماعی که برابری زن و مرد را نفی می کند با عمل اجتماعی خود نقص کنیم،از ارث گرفته تا سایر مسائل دیگر.
از تمامی رسانه ها،رادیو ها و تلویزیونها می خواهیم با تهیه مطالب، گزارش مستند، مصاحبه وگفتگو با قربانیان و فعالان حقوق بشری به بستر سازی فرهنگی کمک نمایند.
برای موفقیت هر حرکتی مدنی مسائل مالی یکی از مهم ترین عوامل است. پس با جمع آوری کمک های مالی و کمک به کمیته علیه خشونت و کمپین هاوار برای تهیه مطالب و آموزش جمعی و فردی به زنان تهیه وسایل مورد نیاز به شماره حساب بانکی زیر با قید کلمه کمپین هاوا در هلند کمک های خود را واریز نمائید.

IBAN: NL37ABNA0494366796
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO ST.MCIKN
Rotterdam
Nederland
برای رسیدن به اهداف کمپین به کمک و همیاری همگان شدیدا نیازمندیم.
تماس:
campain.hawar@gmail.com
طاهره خرمی 0031650980989
محمدرضا اسکندری 0031644207095


به وبلاگ بمانی خوش آمدی