zondag, december 7

تحول در درمان سرطان پستان توسط پزشک ایرانیتحول در درمان سرطان پستان توسط پزشک ایرانی

رویا آرین

یک پزشک ایرانی در بریتانیا، تحولی در عمل جراحی برای درمان سرطان پستان ایجاد کرده است. در این عمل جراحی با استفاده از تنها یک سوراخ بسیار کوچک، تمامی بافتهای سرطانی خارج می شود و نه تنها طول دوران نقاهت به شکل چشمگیری کاهش پیدا می کند، بلکه می توان همزمان مقدمات لازم برای بازسازی پستان را فراهم کرد.

برای زنهایی که مبتلا به سرطان پستان می شوند و مجبورند تحت عمل جراحی قرار گیرند، یکی از بزرگترین ناراحتی های روحی، روبرو شدن با زخمی بزرگ و عمیق است. به همین دلیل محققان علم پزشکی همواره به دنبال راهی بوده اند که بتوانند ضمن اطمینان از اینکه تمامی بافتهای سرطانی از بدن فرد مبتلا خارج می شود، عمل جراحی را به اصطلاح، به صورتی کم تهاجمی و با عوارض کمتر انجام داد تا ظاهر فرد هم با تغییر اندکی روبرو شود.

گزارش رادیویی، برنامه بامدادی

به وبلاگ بمانی خوش آمدی