donderdag, oktober 16

قتل عام زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- استان ایلام و کرمانشاه

قتل عام زندانيان سياسي در سال ١٣٦٧- استان ایلام و کرمانشاه
گفتگو با محمدرضا اسکندریمحمدرضا اسکندری، فعال حقوق بشر مدت ٥ سال را در زندانهای ایلام، کرمانشاه و ساحلی قم گذرانده است. او پیش از سال ٦٧ از زندان آزاد شد، اما در باره کشتار ٦٧ در این دو استان و همچنین کسانی که اعدام شدند، اطلاعاتی دارد. محمدرضا اسکندری در باره خاطرات خود در زندان و نیز از تجربه تلخش در اردوگاه مجاهدین کتابی نوشته است. این کتاب در سال ٢٠٠٤ (...)
ادامه

به وبلاگ بمانی خوش آمدی