zaterdag, september 13

زيرک

حسن زیرک، چریکه‌ کردستان
استاد «حسن‌ زيرک» به‌ سال‌ ۱۳۰۰ در شهرستان‌ بوكان‌ استان‌ آذربایجان غربی‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. در سن‌ پنج سالگی‌ از مهر پدر محروم‌ شد‌. بدبختی‌، تلخی‌ و سختی‌‌های‌ فراوانی‌ چشيد. حسن زیرک، نخبه‌ای در هنر موسیقی کردی است. استاد شهرام‌ ناظری‌، در خصوص‌ صدای‌ حسن‌ زیرک‌ می‌گوید: ‌«‌فقط‌ می‌توانم‌ بگویم‌ که‌ یک‌ انسان‌ نابغه‌ به‌ معنای‌ واقعی‌ بود، یعنی‌ در همان‌ لحظه‌ که‌ وارد ارکستر رادیو می‌شد و به‌ اتاق‌ ضبط‌ می‌رفت؛‌ بداهتاً شعر می‌سرود، آهنگ‌ می‌ساخت‌ و آن‌ را می‌خواند که‌ تا‌کنون‌ چنین‌ موردی‌ در موسیقی‌ سابقه‌ نداشته‌ است

به وبلاگ بمانی خوش آمدی