zondag, september 7


آسو صالح روزنامه نگار و سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان ایران، در رابطه با آخرین وضعیت زندانیان اعتصابی کرد در ایران می‌گوید: «هم اینک وضعیت جسمی تعدادی از زندانیان وخیم گزارش شده. در این میان می‌توان به انور حسین پناهی، معلم محکوم به اعدام اشاره کرد که وضعیت جسمی ایشان رو به وخامت است. از زندان ارومیه نیز گزارش‌هایی رسیده مبنی بر این‌که شماری از زندانیان اعتصاب کننده به‌دلیل ضعف، دچار بی‌هوشی‌های پی در پی شده‌اند.»

به وبلاگ بمانی خوش آمدی