vrijdag, maart 7يک منبع آگاه در وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد که ديپلمات ايرانی به دليل مظنون بودن به «جاسوسی درباره پناهنده های ايرانی در سوئد» اخراج شده است. ادامه

به وبلاگ بمانی خوش آمدی