vrijdag, maart 7

حمایت شش برنده نوبل از جنبش زنان ایرانشش برنده جایزه صلح نوبل به همراه 280 سازمان و فعال حقوق زنان از سراسر جهان، با انتشار بیانیه‌ای از جنبش برابری‌خواهانه زنان در ایران حمایت کردند


" وانگاری ماتائی"، "شيرين عبادی"، "جودی ويليامز"، "ريگوبرتا توم"، "بتی ويليامز" و "مايرد کوريگان" شش برنده جایزه‌ صلح نوبلی هستند که به همراه صدها تن از فعالین حقوق زن در جهان با امضای این بیانیه از حکومت ايران درخواست کردند "به اعمال فشار و اتخاذ سياست‌های خشن عليه فعالان حقوق برابر" پايان دهد.
متن کامل بیانیه را بخوانید

به وبلاگ بمانی خوش آمدی