dinsdag, maart 18

بهار در راه است


بهار در راه است

آسمان آبی
دشت پهناور
چشمه ها جوشان و روان
آبها زلال
مرغزاران خرم و زیبا
پر گل و سرسبز
لاله ها، نرگسی ها و شقایق ها خندان
چهچه پرندگان پیچیده در فضا
رقص گنجشککان
کودکان خندان
درختان نیمه بیدار

جارچی بانگ بر می دارد
بهار در راه است
عمو نوروز در راه است
ننه سرمای، زشت، پیر و فرسوده
پلکها بر هم نهاده
مفلوک، مبتذل، درمانده
مغلوب نسیم باد نوروزی گشته
بهار در راه است
عمو نوروز در راه است
بگشا پنجره را
بهار در راه است


طاهره خرمی

به وبلاگ بمانی خوش آمدی