zondag, februari 17

پدرم را دوست دارم

تقدیم به آنانی که در حسرت دیدن عزیزانشان همچون شمع عاشقانه می سوزند

به وبلاگ بمانی خوش آمدی