vrijdag, februari 8


من از شهرى آمده‌ام كه زنانش با انداختن سه ريگ بر زمين طلاق داده مى‌شوند بى‌هيچ ثبتى و بى‌هيچ حق و حقوقى؛ از شهرى كه
دخترانش در سن يازده سالگى به عقد مردانى درمى‌آيند بسيار بزرگتر از خود و حتى همسر چندم مردانى مى‌شوند كه هم سن پدربزگ شان است آن هم به اجبار پدر.»

به وبلاگ بمانی خوش آمدی