dinsdag, februari 12

پدرم را دوست دارم


تقدیم به آنانی که در حسرت دیدن عزیزانشان همچون شمع عاشقانه می سوزند

پدرم را دوست دارم
اما ناتوان از گفتن
که عاشقانه دوستش دارم
ناتوان از نوازش زلف پریشانش
از بوسیدن دستان پر مهرش
از بوئیدن و برسینه فشردنش
تاریخ، فاصله، زمان
زندان، هجرت و تبعید
http://ilam06.blogspot.com/

به وبلاگ بمانی خوش آمدی