woensdag, februari 20


فريده غائب
‏"از همان دوران كودكي فروغ را پناه مي دادم و او كه بيش تر از من كتك مي خورد هميشه در آغوش من مي ‏گريست." پوران فرخزاد از خواهر كوچكش "فروغ" ياد مي كند. خواهري كه حالا سمبل شعر زنانه در ايران ‏است. درست چهل و يك سال از مرگ فروغ مي گذرد و پوران 73 ساله در خانه قديمي اش از سال هاي با ‏فروغ بودن مي گويد. او هر چند كودكي ها و نوجواني هاي دو خواهر را مرور مي كند اما حالا فروغ را ‏خواهرش نمي خواند: "فروغ شاعر محبوب من است."

به وبلاگ بمانی خوش آمدی