vrijdag, februari 22


درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر

برنامه نظارت مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به ادامه سرکوب های خشونت آمیز دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان در کمپین "یک میلیون امضاء"، اعلام می دارد و مجدداً یادآوری می کند که بیش از 100 تن از فعالان حقوق زنان دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته یا طی دو سال گذشته محکوم شده اند و اینکه دولت با تعیین وثیقه برای آزادی زندانیان، تاکنون بیش از یک میلیون یورو دریافت کرده است.

به وبلاگ بمانی خوش آمدی