zondag, januari 13

بازگشتی مجدد

بواسطه یکسری گرفتاریها و مشغله های زندگی موفق به، به روز کردن وبلاگم نمی شدم. بعد ازمدتها خموشی تصمیم گرفتم تا اندوخته هاو تجربیاتم را بطور الکترونیکی در اختیار هموطنانم قرار بدهم. هدفم از نوشتن آنست تا دیگران را درجریان یکسری وقایع بگذارم و بعضی وقت ها هم می خواهم نکته آموزنده ای را بیان کنم.

چند صباحی است که احساسی درونی مرا وادار و مشتاق به نوشتن می کند. لذا تصمیم گرفتم مهار اندیشه ام را به قلم گستاخم بدهم و به او فرصت دهم تا سینه سپید دفتر را و خطوط بیرنگ وبلاگم را رنگین کند.

چند روز بیش با پیرزنی هلندی صحبتی داشتم. وی پیر زنی 75 ساله و باکره بود. .شاید خیلی ها فکر می کنند که در جامعه آزاد هلند هیچ دختر باکره ای نیست. اما در عمل چند مورد دیده و شنیده ام که در جامعه آزاد،هم افراد معتقد و مقیدی هستند که تا قبل از ازدواج هم باکره می مانند. منظورنم اینست که زنان خودشان مرام زندگیشان را انتخاب می کنند. دیگران برایش خط و نشان نمی کشند. بعضی دخترها در سن 13 و 14 سالگی شروع به ایجاد روابط جنسی می کنند و بعضی ها هم تا اخر عمر باکره می مانند. اگر فردی باکره نباشد جنس دست دوم هم تلقی نمی شود.
حال قضاوت را به خوانندگان عزیز واگذار می کنم.
با سپاس فراوان

به وبلاگ بمانی خوش آمدی